Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Lana Del Rey – Brooklyn Baby Türkçe Şarkı Çevirisi

Lana Del Rey – Brooklyn Baby Türkçe Şarkı Çevirisi

Lana Del Rey Brooklyn Baby Türkçe Çeviri Sözleri

[Verse 1]

They say I`m too young to love you

Seni sevmek için çok genç olduğumu söylüyorlar

I don`t know what I need

Neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum

They think I don`t understand

Anlamadığımı sanıyorlar

The freedom land of the seventies

70`lerin özgürlük diyarı

I think I`m too cool to know ya

Bence ben seni tanımak için fazla havalıyım

You say I`m like the ice I freeze

Sen benim dondurduğum buz gibi olduğumu söylüyorsun

I`m churning out novels like

Ben romanları üretiyorum tıpkı

Beat poetry on Amphetamines

Amfetamin etkisinde Beat şiiri gibi

I say

Söylüyorum

I say

Söylüyorum

[Chorus]

Well, my boyfriend`s in the band

Şey, erkek arkadaşım grupta

He plays guitar while I sing Lou Reed

Gitar çalıyor ben Lou Reed söylerken

I`ve got feathers in my hair

Saçımda tüyler var

I get down to Beat poetry

Beat şiirine başlıyorum

And my jazz collection`s rare

Ve benim caz koleksiyonum nadirdir

I can play most anything

Çoğu şeyi çalabilirim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

[Verse 2]

They say I`m too young to love you

Seni sevmek için çok genç olduğumu söylüyorlar

You say I`m too dumb to see

Sen benim görmek için çok saf olduğumu söylüyorsun

They judge me like a picture book

Ben resimli kitap gibi yargılıyorlar

By the colors, like they forgot to read

Sadece renklerden, sanki okumayı unutur gibi

I think we`re like fire and water

Ben bizim ateş ve su gibi olduğumuzu düşünüyorum

I think we`re like the wind and sea

Ben bizim rüzgar ve deniz gibi olduğumuzu düşünüyorum

You`re burning up, I`m cooling down

Sen yanıyorsun, ben yatışıyorum

You`re up, I`m down

Sen uçuyorsun, ben alçalıyorum

You`re blind, I see

Sen körsün, ben görüyorum

But I`m free

Çünkü ben özgürüm

I`m free

Ben özgürüm

[Chorus]

[Bridge]

I`m talking about my generation

Ben neslim hakkında konuşuyorum

Talking about that newer nation

O yepyeni ulustan bahsediyorum

And if you don`t like it

Ve eğer bundan hoşlanmıyorsan

You can beat it

Onu yenebilirsin

Beat it, baby

Yen onu, bebeğim

You never liked the way I said it

Asla onu söylediğim tarzımdan hoşlanmadın

If you don`t get it, then forget it

Eğer anlamıyorsan, o zaman unut

So I don`t have to fucking explain it

Böylece kahrolası açıklamayı yapmak zorunda kalmam

[Chorus – Variation]

Well, my boyfriend`s in the band

Şey, erkek arkadaşım grupta

He plays guitar while I sing Lou Reed

Gitar çalıyor ben Lou Reed söylerken

I`ve got feathers in my hair

Saçımda tüyler var

I get high on hydroponic weed

Ben hidroponik ottan kafayı buluyorum

And my jazz collection`s rare

Ve benim caz koleksiyonum nadirdir

I get down to beat poetry

Beat şiirine başlıyorum

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

[Outro]

Yeah my boyfriend`s pretty cool

Evet erkek arkadaşım bayağı havalı

But he`s not as cool as me

Fakat benim kadar değil

Cause I`m a Brooklyn baby

Çünkü ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

Yukarı