Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Cem Adrian Bir Katilin Ellerinde

Cem Adrian Bir Katilin Ellerinde

Bir Sabah Uyandığında Göğüsün Ortasında

Kara Bir Delik Büyük Yara Ve Aynaya Baktığında

Yüzündeki Çizgilerin Arkasında Kayıp Bir Çocuk

Büyük Bir Yama Hep Yalnız Uyuyup, Yalnız Uyanınca

Yalnız Bitirip, Yalnız Başlayınca, Yalnız Boğulup

Yalnız Kurtulunca içinde Yalnız Kırılıp

Yalnız Onarınca, Yalnız Arayıp, Yalnız Kaybolunca

İçinde Kalbin Bir Katilin Ellerinde, Kalbin Bir

Katilin Ellerinde Bir Ölüm Sessizliği Yüzün Bölük Pörçük

Delik Deşik Kırık Dökük Paramparça Kaybolup Gidiyorsun

Cem Adrian Sen Yağmurları Sevdiğinde

Cem Adrian Sen Yağmurları Sevdiğinde

Yarın Çok Geç Olacak Bugün Henüz, Henüz Erken

Büyüdükçe Güzelliğini Kaybeden Herşey Gibi

Sende Bende Kaybedeceğiz Yarın Çok Geç Olacak

Bugün Henüz, Henüz Erken Büyüdükçe Masumiyetini

Kaybeden Herşey Gibi Sende Bende Yitireceğiz

Sen Yağmurları Sevdiğinde Ben Vazgeçmiş Olacağım

Bu Şehir Esmemizi Bildiğinde Ben Gitmiş Olacağım

Al Elimi Koy Kalbine Seni Son Kez Duyacağım

Tanrı Bizi Sorduğunda Ben Sessiz Kalacağım

Yarın Çok Geç Olacak Bugün Henüz, Henüz Erken

Büyüdükçe Güzelliğini Kaybeden Herşey Gibi

Sende Bende Kaybedeceğiz, Sen Yağmurları Sevdiğinde

Ben Vazgeçmiş Olacağım Bu Şehir ismimiz Bildiğinde

Ben Gitmiş Olacağım, Al Elimi Koy kalbine Seni Son Kez

Duyacağım, Tanrı Bizi Sorduğunda Ben Sessiz Kalacağım

Sen Yağmurları Sevdiğinde Ben Vazgeçmiş Olacağım

Bu Şehir Resmimizi Bildiğinde Ben Gitmiş Olacağım

Al Elini Koy Kalbine Seni Son Kez Duyacağım

Tanrı Bizi Sorduğunda Ben Sessiz Kalacağım

Yukarı