Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Zombie – The Cranberries

Zombie – The Cranberries

Anoter Head Hangs Lowly

Bir Kafa Daha Asıldı Düşükçe

Child Has Slowly Taken

Çoçuk Yavaşça Aldı

And The Violence Caused Such Silence

Ve Şiddet Büyük Bir Sessizliğe Sebep Oldu

Who Are We Mistaken

Kimde Hatalıydık

But You See it’s Nor Me it’s Not My Family

Ama Görüyorsun Bu Ben Değilim Bu Ailem Değil

In Your Head in Your Head They Are Fighing

Kafanın içinde Kafanın içinde Savaşıyorlar

With Their Tanks Ad Their Bombs

Tanklarıyla ve Bombalarıyla

And Their Bombs And Their Guns

Ve Bombalarıyla ve Silahlarıyla

In Your Head in Your Head They Are Crying

Kafanın içinde Kafanın içinde Ağlıyorlar

In Your Head, in Your Head

Kafanın içinde Kafanın içinde

Zombie Zombie Zombie

Zombi Zombi Zombi

Hey Hey Hey What’s in Your Head

Hey Hey Hey Kafanın içinde Ne Var

In Your Head

Kafanın içinde

Zombie Zombie Zombie

Zombi Zombi Zombi

Anoter Mother’s Breaking

Bir Anne Daha Parçalanıyor

Heart is Taking Over

Kalp Kontrolü Ele Alıyor

When The Violence Causes Silence

Şiddet Sessizliğe Sebep Olduğunda

We Must Be Mistaken

Hata Yapmış Olmalıyız

It’s The Same Old Theme Since 1916

Bu Aynı Eski Konu 1916′ dan Beri

In Your Head in Your Head They’re Still Fighting

Kafanın içinde Kafanın içinde Hala Savaşıyorlar

With Their Tanks And Their Bombs

Tanklarıyla Ve Bombalarıyla

And Their Bombs And Their Guns

Ve Bombalarıyla Ve Silahlarıyla

In Your Head in Your Head They Are Dying

Kafanın içinde Kafanın içinde Ölüyorlar..

Yukarı