Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

İlahiler – Ya Resullah

İlahiler – Ya Resullah

İlahiler – Ya Resullah İlahi Sözleri

Arınmış Bir Ruhla Ravza’ya Varsam,
Kubbe-i Hadra’yı Yakından Görsem,
Taş Ve Toprağına Yüzümü Sürsem:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Ziyâret Kasdiyle Ulu Serveri
Selâm Kapısından Girsem Içeri,
Kemâl-i Hürmetle Varsam Ileri:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Huzuru Pâk’ine Eğilsem-gitsem,
Bütün Varlığımı Onda Eritsem,
Eriyen Mum Gibi Tükenib Bitsem:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Müvâcehe’sinden Dalsam Huzurâ,
Arzetsem Kalbimi Ebedî Nûr’a,
İmânım Kemâlle Erse şuûra:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Mevlâm’a Gönlümden Uçsa Dilekler,
Düâma Hep âmin Dese Melekler,
Yansıtsa âhımı Bütün Felekler:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Eşsiz Medîne’de Edeble Kalsam,
Bûy-u Mânevîden Bir şemme Alsam,
Solmayan Cemâlin Seyrine Dalsam:
Diyerek: Dahîlek Yâ Rasûlallah

Yukarı