Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Seyda Perinçek Çu Çu Nemate

Seyda Perinçek Çu Çu Nemate

Rumata Jiyane Zalime

Emre Çu Buhiri Nema Te

Bi Saği Ji Hevru Radıbın

E Bu Çu Hew Edi Name Te

Oyyyy Oyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxx Çu Çu Nema Te

Çiya Tew Be Dar U Taziye

We Buhar Behna Gul Nema Te

Dilemın Be Xwedi Hişt U Çu

Lewemın Çu Edi Nema Te

Oyyy Oyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxx Çu Çu Nema Te

Bere Tum Tu Hati Xwenemin

Dibe Şew Xwamın Nema Te

Canemin Tew KUl U Birine

Zuhabu Xunamin Nema Te

Oyyy Oyyyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxxx Çu Çu Nema Te

Mehmet Atlı No Çi Halo

Mehmet Atlı No Çi Halo

Durra Venge Şinayi Yeno, Kamo Bermeno

Hesre Çime Ma Gol Biyo, Tame Nemendo

Koy Veşeno Dar Veşeno Welat Veşeno

şevo Serdo Roj Ji ÇinoBombe Vareno

Gule Vaji No Çi Halo

Eman Eman No Çi Halo

Eman Eman No Çi Halo, No Çi Halo

Merge Xorte Ma Tewş Niyo, Nerwoz Nezdiyo

Neda Sere Koyen Ma Di, Adir Veşeno

Destane Xwe Derg Ki Siba, Mare Roşano

Hasre Çiman Nemaneno, Wesar Ji Yeno

Gule Weyzi Bi Bermayiş Derman Nebeno

Vaji Mire No Çi Halo

Eman Eman No Çi Halo

Eman Eman No Çi Halo No Çi Halo

Ebru Yaşar Delidir ( Kürtçe )

Ebru Yaşar Delidir ( Kürtçe )

Gelekzede Tıştekem Tüne

Tü Topki Külmeki Nine

Jımın Bistine Bıde Xe

Lı Bel Eleme Ketiyi

Fem Kır Ke Tışteki

Aşkem Gırıng Nine

Kadegaziyamın Nebe

Asın Dehle Ber Agır

Dine Yar Dine Yar

Ber Deriyete Ranekeve

Dine Yar Dine Yar

Ber Deriyete Ranekeve

Dine Yar Dine Yar

Eke Güleki Mezıneke

Yukarı