Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

One Direction – Does He Know? Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – Does He Know? Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – Does He Know? Türkçe Çeviri Sözü

[Liam]
He knows about you in every way
O her şekilde seni tanıyor
He’s memorized every part of your face
O senin yüzünün her bir parçasını ezberlemiş
Inside and out, baby, head to toe
İçte ve dışta, bebeğim, baş aşağı
Yeah, he knows everything there is to know
Evet, bilmesi gereken her şeyi biliyor

[Harry]
Your secret tattoo, the way you change moods
Gizli dövmen, hallerini değiştirme yolun
The songs that you sing when you’re all alone
Tamamen yalnızken söylediğin şarkıyı
Your favorite band, the way that you dance
Favori grubunu, dans etme yolunu
But baby, baby
Ama bebeğim, bebeğim

[All]
Does he know you can move it like that?
Böyle hareket ettiğini biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh
Does he know you’re out and I want you so bad?
Bittiğini ve seni çok fena istediğimi biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh

[Zayn]
Tonight, you’re mine, baby

[All]
Does he know that you’ll never go back?
Asla geri dönmeyeceğini biliyor mu?
O-o-o-o-oh
Does he know?
Biliyor mu?

[Liam]
I catch your eye then you turn away
Gözlerini başka tarafa çevirirken yakaladım
But there’s no hiding the smile on your face
Ama yüzündeki gülümsemeyi saklayamazsın
Inside and out, baby, head to toe
İçte ve dışta, bebeğim, baş aşağı
He’s not around, girl, you let me know
O etrafta değil, kızım, bana izin ver

[Niall]
Your secret tattoo, the way you change moods
Senin gizli dövmen, ruh halini değiştirme yolun
The songs that you sing when you’re all alone
Tamamen yalnızken söylediğin şarkıyı
He knows how you dance in front of your friends
Arkadaşlarının önünde nasıl dans ettiğini biliyor
But baby, baby
Ama bebeğim, bebeğim

[All]
Does he know you can move it like that?
Böyle hareket ettiğini biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh
Does he know you’re out and I want you so bad?
Bittiğini ve seni çok fena istediğimi biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh

[Zayn]
Tonight, you’re mine, baby

[All]
Does he know that you’ll never go back?
Asla geri dönmeyeceğini biliyor mu?
O-o-o-o-oh
Does he know?
Biliyor mu?

[Louis]
He’ll never know
Asla bilmedi
The way you lie when you look at me
Ne zaman bana baktığında yalan söylediğini
So keep trying but you know I see
Tutmaya çalıştın ama gördüğümü biliyorsun
All the little things that make you who you are
Tüm bu küçük şeyler seni sen yapıyor
So tell me, girl
Söyle bana, kızım

[Liam]
Does he know you can move it like that?
Böyle hareket ettiğini biliyor mu?
Does he know that you’ll never go back?
Asla geri dönmeyeceğini biliyor mu?

[Zayn]
Wooah

[All]
Does he know you can move it like that?
Böyle hareket ettiğini biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh
Does he know you’re out and I want you so bad?
Bittiğini ve seni çok fena istediğimi biliyor mu?
Woah, oh, oh, oh, oh

[Zayn]
Tonight, you’re mine, baby
Bu gece, benimsin, bebeğim

[All]
Does he know that you’ll never go back?
Asla geri dönmeyeceğini biliyor mu?
O-o-o-o-oh
Does he know?
Biliyor mu?

Yukarı