Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

One Direction – Gotta Be You Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – Gotta Be You Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – Gotta Be You Türkçe Çeviri Sözü

[One Direction]
Girl I see it in your eyes you’re disappointed
Gözlerinde hayal kırıklığına uğradığını görüyorum.
Cause I’m the foolish one that you anointed with your heart
Çünkü ben kalbini yağmalayarak aptalca davranan biriyim.
I tore it apart
Onu yırttım
And girl what a mess I made upon your innocence
Ve masumluğunu kirlettim.
And no woman in the world deserves this
Ve dünyadaki hiç bir kadın bunu haketmiyor.
But here I am asking you for one more chance
Ama sana bir tane daha şans sormak için buradayım
Can we fall, one more time
Tekrar aşık olabilir miyiz, bir kez daha?
Stop the tape and rewind
Kaseti durdur ve geri sar.
Oh and if you walk away I know I’ll fade
Oh ve eğer yürüyüp gidersen biliyorum ben solacağım.
Cause there is nobody else
Çünkü başka biri yok

Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.
Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.

Now girl I hear it in your voice and how it trembles
Şimdi bunu, sesindeki titremeleri duyuyorum
When you speak to me I don’t resemble, who I was
Benimle konuştuğunda kim olduğuma benzemiyorum
You’ve almost had enough
Sen yeterlisin
And your actions speak louder than words
Ve senin hareketlerin sözlerden daha sesli konuşur
And you’re about to break from all you’ve heard
Ve tüm duyduklarından kırmak için
Don’t be scared, I ain’t going no where
Korkma, hiçbir yere gitmiyorum
I’ll be here, by your side
Yanında, burada olacağım
No more fears, no more crying
Daha fazla korku yok, daha fazla ağlamak yok
But if you walk away I know I’ll fade
Eğer yürüyüp gidersen biliyorum ben solacağım
Cause there is nobody else
Çünkü başka biri yok

Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.
Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.

Oh girl, can we try one more, one more time?
Kızım, bir daha deneyibilir miyiz, bir kere daha?
One more, one more, can we try?
Bir daha, bir daha, deneyebilir miyiz?
One more, one more time
Bir daha, bir kere daha
I’ll make it better
Bunu daha iyi yapacağım
One more, one more, can we try?
Bir daha, bir daha, deneyebilir miyiz?
One more, one more,
Bir daha, bir daha
Can we try one more time to make it all better?
Bir kere daha her şeyi daha iyi yapmayı deneyebilir miyiz?

Cos its gotta be you
Çünkü o sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.
Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.

Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you
Sadece sen.
Its gotta be you
O sen olmalısın.
Only you!
Sadece sen!

Yukarı