Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

One Direction – More Than This Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – More Than This Türkçe Şarkı Çevirisi

One Direction – More Than This Türkçe Çeviri Sözü

I’m broken, do you hear me?
– Kırıldım, beni duyuyor musun?
I’m blinded, ’cause you are everything I see,
– Kör oldum, çünkü tek gördüğüm sensin,
I’m dancin’ alone, I’m praying,
– Tek başıma dans ediyorum, dua ediyorum,
That your heart will just turn around,
– Kalbinin geri dönmesi için,

And as I walk up to your door,
– Ve kapıya doğru yürürken,
My eye turns to face the floor,
– Yere bakıyorum,
‘Cause I can’t look you in the eyes and say,
– Çünkü gözlerine bakamıyorum ve diyemiyorum

When he opens his arms and holds you close tonight,
– Bu gece o seni kollarını açıp sımsıkı kucakladığında,
It just won’t feel right,
– Bu doğru hissettirmeyecek,
‘Cause I can love you more than this, yeah,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim, evet,
When he lays you down,
– Ve seni yatırdığında,
I might just die inside,
– İçten içe ölebilirim,
It just don’t feel right,
– Bu doğru hissettirmiyor,
‘Cause I can love you more than this,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,
Can love you more than, this
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,

If I’m louder, would you see me?
– Daha gürültülü olsaydım, beni görür müydün?
Would you lay down
– Yatar mıydın
In my arms and rescue me?
– Kollarımda ve beni kurtarır mıydın?
‘Cause we are the same
– Çünkü biz aynıyız
You saved me,
– Beni kurtardın,
When you leave it’s gone again,
– Ama sen gittiğinde, her şey yeniden başlıyor,

And when I see you on the street,
– Ve seni caddede gördüğümde
In his arms, I get weak,
– Onun kollarında, güçsüzleşiyorum,
My body fails, I’m on my knees,
– Vücudum güçsüzleşiyor, dizlerimin üstünde
Prayin’,
– Dua ediyorum

When he opens his arms and holds you close tonight,
– Bu gece o seni kollarını açıp sımsıkı kucakladığında,
It just won’t feel right,
– Bu doğru hissettirmeyecek,
‘Cause I can love you more than this, yeah,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim, evet,
When he lays you down,
– Ve seni yatırdığında,
I might just die inside,
– İçten içe ölebilirim,
It just don’t feel right,
– Bu doğru hissettirmiyor,
‘Cause I can love you more than this, yeah,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim, evet,

I’ve never had the words to say,
– Hiçbir zaman söyleyecek kelimelerim yoktu,
But now I’m askin’ you to stay
– Ama şuan kalır mısın diye soruyorum
For a little while inside my arms,
– Birazcık kollarımda
And as you close your eyes tonight,
– Ve bu gece gözlerini kapattığında,
I pray that you will see the light,
– Işığı görmen için dua ediyorum
That’s shining from the stars above,
– Yukardaki yıldızların ışıltısını,

(And I say)
– (Ve diyorum ki)
When he opens his arms and holds you close tonight,
– Bu gece o seni kollarını açıp sımsıkı kucakladığında,
‘Cause I can love you more than this,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,
‘Cause I can love you more than this,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,

When he lays you down,
– Ve seni yatırdığında,
I might just die inside,
– İçten içe ölebilirim,
It just don’t feel right,
– Bu doğru hissettirmiyor,
‘Cause I can love you more than this, yeah,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim, evet,

When he opens his arms and holds you close tonight,
– Bu gece o seni kollarını açıp sımsıkı kucakladığında,
It just won’t feel right,
– Bu doğru hissettirmeyecek,
‘Cause I can love you more than this,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,

When he lays you down,
– Ve seni yatırdığında,
I might just die inside,
– İçten içe ölebilirim,
It just don’t feel right,
– Bu doğru hissettirmiyor,
‘Cause I can love you more than this,
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim,
‘Cause I can love you more than this
– Çünkü seni bundan daha çok sevebilirim
Can love you more than this
– Seni bundan daha çok sevebilirim

Yukarı