Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Seyda Perinçek Çu Çu Nemate

Seyda Perinçek Çu Çu Nemate

Rumata Jiyane Zalime

Emre Çu Buhiri Nema Te

Bi Saği Ji Hevru Radıbın

E Bu Çu Hew Edi Name Te

Oyyyy Oyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxx Çu Çu Nema Te

Çiya Tew Be Dar U Taziye

We Buhar Behna Gul Nema Te

Dilemın Be Xwedi Hişt U Çu

Lewemın Çu Edi Nema Te

Oyyy Oyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxx Çu Çu Nema Te

Bere Tum Tu Hati Xwenemin

Dibe Şew Xwamın Nema Te

Canemin Tew KUl U Birine

Zuhabu Xunamin Nema Te

Oyyy Oyyyyy Çu Çu Nema Te

Axxx Axxxxx Çu Çu Nema Te

Yukarı