Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Yusuf Güney Kader Rüzgarı

Yusuf Güney Kader Rüzgarı

Hayatım Tüm Sırasıyla Geçti Ömrüm

Geleceği Görmeden Kader Rüzgarıyla

Boğuştum Tıpkı Bir Meltem Gibi Kimsesiz

Sev Sev Ki Kalbinde Tomurcuklar Filizlensin

Öfkeni Bir Kenara Hapsedip Mutluluğun Yeniden

Filizlensin Durma Yak Yüreğinden Geçenleri

Hayatı Yaşanmaz Edenleri Küçük Bir Dünya

Çizenleri Kader Affetmez Bu Günleri Bırakmak Yok

Öyle hayalleri Tut Tutabildiğin Tüm Elleri

Sırra Kadem Basma isteği Çıkar Aklından

Biliyordum Kadere Böyle Boyun Eğmem

Kendimi Ona Köle Edemem Yakacaksa

Alev Alsın Düşlerim Sanmıyordum Hayat

Herkese Bir Çaredir izi Kalmaz Bir Pençedir

Vuracaksa izi Kalsın Düşlerim Hayatın Tüm

Sırlarıyla Geçti Ömrüm Geleceği Görmeden

Kader Rüzgarıyla Boğuştum Tıpkı Bir Meltem

Gibi Kimsesiz Sev Sev Ki Kalbinde Tomurcuklar

Filizsensin Öfkeni Bir Kenara Hapsedip

Mutluluğun Yeniden Filizlensin

Yukarı