Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Hodlu Noksani – Başlangıç (Lem-Yezeli Kün Emrine)Lem-yezeli kün emrine deyince
Herkes dereceyle zamana geldi
Bekledi bir zaman ezel ervahı
Zaman hitam buldu dehana geldi

Dokuz ay yaşadı karanlık yerde
Yoktur bir haberi bilmez ne derde
Doluyor çilesi encam seferde
Dokuz aydan sonra cihana geldi

Gelince dünyaya ağladı güldü
Bilmek kar zararı bir karar kıldı
Bir zaman kundakta beşikte kaldı
İşitti öğrendi lisana geldi

Dolaştı bir zaman elde kucakta
Deyince üç beş yaş gezer sokakta
Sevilir her zaman evde otağda
Yedisinde aklı başına geldi

Ahbap buldu sağa sola dolaştı
Yaşı vardı on on bire yanaştı
Ceht ederek işe güce karıştı
Varıp da on dört on beşine geldi

On beş yaş deyince çok ahbap düzdü
Arzedip seyranı düşünde gezdi
Gördüğü güzelden bir himmet sezdi
Gönül gülşeninde coşuna geldi

On sekizde libas giyer süslenir
Gezip dolaşmadan gayet hazlanır
Gezer gönlü bir güzele yaslanır
Gördüğü güzeller düşüne geldi

Şükrolsun hüdanın bin bir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
Mevlam hayırlısın versin başına
Geçti günler otuz yaşına geldi

Vardı otuz beşe erdi kemale
Fazla sahip oldu servete mala
Yaşadı bir zaman eşiyle bile
Yaş kemalde hayat hoşuna geldi

Cennete benziyor hiç yoktur farkı
Dilleri dönüyor her zaman şarkı
Yaş tecavüz etti otuz beş kırkı
Geçti günler çağı boşuna geldi

Çarnaçar bağlıdır gönül eşine
Çağ erişti tamam kırk beş yaşına
Yatarken hanımı gitmez hoşuna
Yokuşta ayaklar geriye geldi

Artmıyor eşine olan sevgisi
Küskün birbirinden bilmez hangisi
Düşmüştür gönlüne ahret sevgisi
Atladı kırk beşi elliye geldi

Düşer öz haline düşmez niyaza
Kılar beş vaktini koymaz kazaya
Gece gündüz devam eder namaza
Yaşı altmış gönül seyrana geldi

Yaşı altmış usandırdı evini
Kuvveti yok avlayamaz avını
Pas tutmuştur dizlerinin yayını
Binde bir yoldaşı aklına geldi

Seksen doksan dedi kalkıp oturmaz
Tevhidini dil ucundan götürmez
Ecel geldi yatağına yatırmaz
Yüz yaşında önü toprağa geldi

Hoca telkin verdi okudu Kuran
Yardım etsin orda ol gani yezdan
Açıldı bir kapı emroldu tezden
Sual melekleri peşine geldi

Kabir melekleri sual sorunca
Rabbin kimdi nebin kimdir deyince
Dünyadan yaptığı inceden ince
Her suale cevap diline geldi

Cevap verdi asla kalmadı noksan
Yaradanım orda eyledi ihsan
Kıldı beş vaktini dünyada baksan
Dünyalık yaptığı güşuna geldi

Fazla değil dersim bildim bu kadar
Bekledi bir zaman bilmem ne kadar
İsrafil sürunu vurana kadar
Emroldu mahlukat divana geldi

Açtılar evrakın okundu bir bir
Emroldu cennete durmadan gir
Verildi emrine gılman ile hurDünyadaki eşi yanına geldi

Geçirdi üç alem dördüncüdür bu
Yedi cennet taam’ içti Kevser su
Bu yalan dünyadır hakikati o
Buldu yaşanacak yerine geldi

Dileğim mevladan her saat her an
Mevlam nasip eyle edeyim seyran
Herkese tam verdin ben neden Noksan
Tevhidin dilimde birine geldiKategori: Hodlu Noksani

Benzer Konular

Hodlu Noksani – Kardeşim (İkinci Mektuba)

Hodlu Noksani – Kardeşim (İkinci Mektuba)

İkinci mektuba vermedin cevap Gönder bir mektubu telden kardeşim Muhabbetin namesini kastedip Bilirim anlarsın halden...

Hodlu Noksani – Geleyim (Sana Anlatayım)

Hodlu Noksani – Geleyim (Sana Anlatayım)

Sana anlatayım vasfı halimi Mektubuma cevap yaz da geleyim Bakışların açtı sinemde yara Haber ver...

Hodlu Noksani – Sabahtan (Kardeşimin Mektubu)

Hodlu Noksani – Sabahtan (Kardeşimin Mektubu)

Kardeşimin mektubunu okudum Bana selamını yazmış sabahtan Biraz da feleğe mihnet eylemiş Bütün dertlerini dizmiş...

Hodlu Noksani – Kaldı (Gönlüm Arzederdi)

Hodlu Noksani – Kaldı (Gönlüm Arzederdi)

Gönlüm arzederdi köye varmayı Bırakmaz bedbahtım güzlere kaldı Artar her an için kahrım firakım Derdimin...

Hodlu Noksani – Gördüm (Kader Layık Gördü)

Hodlu Noksani – Gördüm (Kader Layık Gördü)

Kader layık gördü gurbet elini Gönlümü sılada eğlerken gördüm Erken kalkıp hazırlığa başlarken Çorap çamaşırı...

Şarkı Sözü Hakkında Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz


Yukarı