Şarkı Sözleri, Şarkı Sözlerim, Şarkılar

Şarkı Çevirileri Kategorisi

Alexandra Stan – Cherry Pop Türkçe Çeviri

Alexandra Stan – Cherry Pop Türkçe Çeviri

Alexandra Stan Cherry Pop Türkçe Çeviri Şarkı Sözleri

There was this guy and me
Orada ben ve o adam
I never thought that we could have that chemistry
But he became the one to show me stars in the sky
Fakat o bana o gökyüzündeki yıldızları gösterdi
That light up the night
Bu ışık geceyi sardı
My fantasy fell into something true
Benim fantezilerim gerçeğe dönüştü
He put a spell on me under the moonlight
O beni ay ışıgı altında büyüledi
And I knew,
ve biliyorum
Now I can stop thinking ’bout that taste like cherry pop
ve şimdi kirazlı tadını düşünmeyi bırakacagım
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Cherry pop
Last night we made out
dün gece biz yaptık
Then we saw the blackout
biz karanlığı görene kadar
But it tasted like a cherry pop pop pop
Now I’m looking in his eyes
ve şimdi onun göslerine bakıyorum
All I see is paradise
tek gördügüm cennet
You’re tasty like a cherry pop pop pop
kirazın tatına baktın mı sne
Never felt like this before,
daha önce hiç tatmadım bunu
I just want more
sadece daha azla istiyorum
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Pop pop pop pop!

And now they’re asking me
şimdi onlar bana soruyor
Are you and him together
sen ve o birlikte misiniiz?
How is it gonna be
bu nasıl gidiyor
Or is it just playing tricks on your mind
yada sadece aklına hileler mı yapıyor
I bet that he’s not your kind
iddaya girerim onun tarzı değilsin
My fantasy fell into something true
Benim fantezilerim gerçeğe dönüştü
He put a spell on me under the moonlight
O beni ay ışıgı altında büyüledi
And I knew,
ve biliyorum
Now I can stop thinking ’bout that taste like cherry pop
ve şimdi kirazlı tadını düşünmeyi bırakacagım
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Cherry pop
Last night we made out
dün gece biz yaptık
Then we saw the blackout
biz karanlığı görene kadar
But it tasted like a cherry pop pop pop
Now I’m looking in his eyes
ve şimdi onun göslerine bakıyorum
All I see is paradise
tek gördügüm cennet
You’re tasty like a cherry pop pop pop
kirazın tatına baktın mı sne
Never felt like this before,
daha önce hiç tatmadım bunu
I just want more
sadece daha azla istiyorum
Pop pop, che-cherry che-cherry pop pop
Pop pop pop pop!

Justin Bieber – We Were Born For This Türkçe Çeviri

Justin Bieber – We Were Born For This Türkçe Çeviri

Justin Bieber We Were Born For This Türkçe Çeviri

Look at all the choices
Tüm bu seçimlere bak
The choices in this world
Bu dünyadaki seçimler
World spreading no freedom
Dünya özgürlük saçmıyor
Freedom for the boys and the girls
Erkekler ve kızlar için özgürlük
But the boys and the girls
Ama kızlar ve erkekler
They don’t know
Bilmiyorlar
What love is like
Aşk neye benziyor
Love is like appreciation
Aşk minnettarlık gibidir
Mixed in a double cup of Sprite
İki bardak Sprite ın karıştırılması
So can we go
Öyleyse gidebilir miyiz?
No left or right
Sağ ya da sol yok
You go your way
Sen kendi yoluna git
And ill go mine
Ve ben de kendiminkine gideceğim
Cuz this is my time
Çünkü bu benim zamanım
And I won’t waste it thinking about what you gotta say
Ne söyleyeceğini düşünerek harcamayacağım
Cuz I’m here to stay
Çünkü kalmak için buradayım

Cuz this is my time
Çünkü bu benim zamanım
and I won’t waste it thinking about what you gotta say
Ne söyleyeceğini düşünerek harcamayacağım
Cuz I’m here to stay
Çünkü kalmak için buradayım

Look at all the places
Bütün bu yerlere bak
Places that I’ve been
Bulunduğum yerlere
It doesn’t come easy
Kolay gelmiyor
You gotta have strength
Dayanıklı olmalısın
And when it goes down
Ve giderek kötüleştiğinde
And it’s all said and done
Bunlar tüm söyleyeceklerim ve yaptıklarım
You gotta stand up to them
Onların karşılarına dikilmelisin
there’s no need to run
Koşmaya gerek yok
And now that I’ve made it
Ve şimdi bu yaptığım
I won’t look back no
Geriye bakmayacağım hayır
Sacrifice what meant the most to me
Fedakarlık bana en çok anlam ifade eden

The most to me
Bana en çok
Yes I did
Evet yaptım

Cuz this is my time
Çünkü bu benim zamanım
And I won’t waste it thinking about what you gotta say
Ne söyleyeceğini düşünerek harcamayacağım
Cuz I’m here to stay
Çünkü kalmak için buradayım

Look at all the people standing outside
Dışarıda duran tüm insanlara bak
So dedicated
Fazlasıyla adanmışlar
Your love doesn’t go unrecognized
Your love doesn’t go unrecognized
Senin aşkın değeri bilinmeyen olmayacak

Lana Del Rey – Ultraviolence Türkçe Çeviri

Lana Del Rey – Ultraviolence Türkçe Çeviri

Lana Del Rey Ultraviolence Şarkı Çevirisi

He used to call me DN

O bana DN derdi

That stood for deadly nightshade

Bu güzel avrat otu için direndi

Cause I was filled with poison

Çünkü ben zehirle doldurdum

But blessed with beauty and rage

Ama güzellikle ve hiddetle kutsadım

Jim told me that

Jim bana bunu söyledi

He hit me and it felt like a kiss

O bana vurdu ve bu bir öpücük gibi hissetirdi

Jim brought me back

Jim bana geri getirdi

Reminded me of when we were kids

Çocuk olduğumuzda bana hatırlattı

This is ultraviolence

Bu aşırı şiddet

Ultraviolence

Aşırı şiddet

Ultraviolence

Aşırı şiddet

Ultraviolence

Aşırı şiddet

I can hear sirens, sirens

Siren seslerini duyabiliyorum

He hit me and it felt like a kiss

O bana vurdu ve bu bir öpücük gibi hissetirdi

I can hear violins, violins

Keman seslerini duyabiliyorum, keman seslerini

Give me all of that ultraviolence

Bana bütün bu aşırı şiddetini ver

He used to call me poison

O bana zehir derdi

Cause I was poison ivy

Çünkü ben zehir sarmaşığıydım

I could have died right there

Tam orada ölebilirdim

Cause Jim was right beside me

Çünkü Jim tam yanımdaydı

Jim raised me up

Jim beni yukarı yükseltti

He hurt me but it felt like true love

O beni kırdı ama bu gerçek aşk gibi hissettirdi

Jim taught me that

Jim bana bunu öğretti

Loving him was never enough

Onu seviyordum bu asla yeterli değildi

We can go back to New York

New York`a geri dönebiliriz

Cause loving you was really hard

Çünkü seni gerçekten sağlam seviyordum

We can go back to the start

Yeniden başlayabiliriz

Where they don`t know who we are

Onlar nerede bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar

Heaven is on earth

Cennet dünyada

I will do anything for you, babe

Senin için herhangi bir şey yapabilirim bebeğim

Guess it is meant to be

Sanırım bu anlamda

Crying tears of gold, like Adam and Eve

Altının gözyaşlarını ağlıyorum, Adam ve Eve gibi

I love you the first time

İlk defa seni seviyorum

I love you the last time

Seni son defa seviyorum

Yo soy la princesa, comprende these late nights

Ben bir prensesim, bunu geç gecelerde anladım

Cause I`m your jazz singer

Çünkü ben senin caz şarkıcınım

And you`re my cult leader

Ve sen benim tarikat liderimsin

I love you forever

Seni sonsuza kadar seviyorum

I really love you forever

Seni gerçekten sonsuza kadar seviyorum

Lana Del Rey – Brooklyn Baby Türkçe Şarkı Çevirisi

Lana Del Rey – Brooklyn Baby Türkçe Şarkı Çevirisi

Lana Del Rey Brooklyn Baby Türkçe Çeviri Sözleri

[Verse 1]

They say I`m too young to love you

Seni sevmek için çok genç olduğumu söylüyorlar

I don`t know what I need

Neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum

They think I don`t understand

Anlamadığımı sanıyorlar

The freedom land of the seventies

70`lerin özgürlük diyarı

I think I`m too cool to know ya

Bence ben seni tanımak için fazla havalıyım

You say I`m like the ice I freeze

Sen benim dondurduğum buz gibi olduğumu söylüyorsun

I`m churning out novels like

Ben romanları üretiyorum tıpkı

Beat poetry on Amphetamines

Amfetamin etkisinde Beat şiiri gibi

I say

Söylüyorum

I say

Söylüyorum

[Chorus]

Well, my boyfriend`s in the band

Şey, erkek arkadaşım grupta

He plays guitar while I sing Lou Reed

Gitar çalıyor ben Lou Reed söylerken

I`ve got feathers in my hair

Saçımda tüyler var

I get down to Beat poetry

Beat şiirine başlıyorum

And my jazz collection`s rare

Ve benim caz koleksiyonum nadirdir

I can play most anything

Çoğu şeyi çalabilirim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

[Verse 2]

They say I`m too young to love you

Seni sevmek için çok genç olduğumu söylüyorlar

You say I`m too dumb to see

Sen benim görmek için çok saf olduğumu söylüyorsun

They judge me like a picture book

Ben resimli kitap gibi yargılıyorlar

By the colors, like they forgot to read

Sadece renklerden, sanki okumayı unutur gibi

I think we`re like fire and water

Ben bizim ateş ve su gibi olduğumuzu düşünüyorum

I think we`re like the wind and sea

Ben bizim rüzgar ve deniz gibi olduğumuzu düşünüyorum

You`re burning up, I`m cooling down

Sen yanıyorsun, ben yatışıyorum

You`re up, I`m down

Sen uçuyorsun, ben alçalıyorum

You`re blind, I see

Sen körsün, ben görüyorum

But I`m free

Çünkü ben özgürüm

I`m free

Ben özgürüm

[Chorus]

[Bridge]

I`m talking about my generation

Ben neslim hakkında konuşuyorum

Talking about that newer nation

O yepyeni ulustan bahsediyorum

And if you don`t like it

Ve eğer bundan hoşlanmıyorsan

You can beat it

Onu yenebilirsin

Beat it, baby

Yen onu, bebeğim

You never liked the way I said it

Asla onu söylediğim tarzımdan hoşlanmadın

If you don`t get it, then forget it

Eğer anlamıyorsan, o zaman unut

So I don`t have to fucking explain it

Böylece kahrolası açıklamayı yapmak zorunda kalmam

[Chorus – Variation]

Well, my boyfriend`s in the band

Şey, erkek arkadaşım grupta

He plays guitar while I sing Lou Reed

Gitar çalıyor ben Lou Reed söylerken

I`ve got feathers in my hair

Saçımda tüyler var

I get high on hydroponic weed

Ben hidroponik ottan kafayı buluyorum

And my jazz collection`s rare

Ve benim caz koleksiyonum nadirdir

I get down to beat poetry

Beat şiirine başlıyorum

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

[Outro]

Yeah my boyfriend`s pretty cool

Evet erkek arkadaşım bayağı havalı

But he`s not as cool as me

Fakat benim kadar değil

Cause I`m a Brooklyn baby

Çünkü ben bir Brooklyn bebeğiyim

I`m a Brooklyn baby

Ben bir Brooklyn bebeğiyim

Akcent – Kamelia Türkçe Çeviri

Akcent – Kamelia Türkçe Çeviri

Akcent Kamelia Türkçe Çeviri Şarkı Sözü

Kamelia Jamelia

Kamelia Jamelia

She’s so pretty and I want her

Kız çok tatlı ve ben onu istiyorum

She’s the lady, wanna be with her

O bir bayan onunla birlikte olmak istiyorum

She’s my lady, Kamelia! (x2)

o benim kadınım Kamelia

La la la laaa

La la la laaa

She can take you everywhere,

Seni her yere götürebilir

has a mood of billionaire

modu milyoner

Something special in the air

havada özel bir şey var

when she’s around!

o ne zaman etrafta olsa

She’s the devil in disguise!

Şeytanda gizleniyor

If you dare to look her eyes

eğer gözlerine bakmaya cesaret edersen

She would trap you like a prize,

ödül gibi seni hapsedebilir

AGAIN AND AGAIN!

tekrar ve tekrar

Oooooh oooh oooh

I’ll never let you go

seni asla bırakmayacagım

I’ll never let you go MY LOVE (x2)

seni asla bırakmayacagım aşkım

Kamelia Jamelia

Kamelia Jamelia

She’s so pretty and I want her

Kız çok tatlı ve ben onu istiyorum

She’s the lady, wanna be with her

O bir bayan onunla birlikte olmak istiyorum

She’s my lady, Kamelia! (x2)

o benim kadınım Kamelia

La la la laaa

La la la laaa

[DDY Nunes verse: ]

What up baby girl?

Naber bebek kız

Don’t wanna interrupt

Bölmek istemezdim

Just want a little minute

Sadece bir dakika istiyorum

She said, OK whassup?

o söyledi tamam naber

I seen you across the bar, just sipping on your drink

Barın köşesinde görsem, sadece içkini yudumluyor

No ring on the finger, what I’m supposed to think?!

Parmagında yüzük yok ne düşünmem gerek acaba

That you’re single girl,

Bu yanlız bir kız

Well I’m a single guy

harika bende yanlız bir erkek

And by the smile on your face, says I’M RIGHT

ve yüzüne gül ve söyle ben doğru insanım

I wanna hold you up like the water.

You know I like the pond

Girl, you’re MY SWAN!

Oooooh oooh oooh

I’ll never let you go

I’ll never let you go MY LOVE (x2)

Kamelia Jamelia

Kamelia Jamelia

She’s so pretty and I want her

She’s the lady, wanna be with her

She’s my lady, Kamelia! (x2)

La la la laaa

The Chainsmokers – SELFIE Türkçe Çeviri

The Chainsmokers – SELFIE Türkçe Çeviri

The Chainsmokers SELFIE Türkçe Çeviri Şarkı Sözü

Jason masadayken

Devamlı bana bakıyordu başka bir kızla birlikteyken

Sence bunu beni kıskandırmak için mi yapıyordu?

Çünkü önceki gece hep bana mesaj atıyordu

Ve bilmiyorum acaba sarhoş muydu mesaj atarken

Eee. Ne düşünüyorsun?

Sence o kız şirin miydi?

O kız nasıl geldi oraya bi kere?

Gördün mü o kızı?

Bi kere çok kısaydı ve o elbise çok kokoştu

Kim çita giyer ki

Daha yaz bile değil, neden DJ devamlı Yaz Üzgünlüğü çalıyor ki?

Lavaboya gittikten sonra, sigara içebilir miyiz?

Gerçekten ihtiyacım var

Ama önce,

Dur bi selfie çekeyim.

Filtreyi seçmeme yardım eder misiniz?

XX Pro mu yapsam yoksa Valencia mı?

Bronzlaşmış çıkmak istiyorum

Açıklamaya ne yazsam

Zeki olsun istiyorum

Kokoşlarla takılıyoruz nasıl? Takılıyoruz etiketi ile

Sadece 10 kişi beğendi 5 dakika içinde

Sizce kaldırmalıyım?

Dur bi selfie çekeyim.

Dur, bekle, Jason az önce beğendi selfiemi

Tam bir dalkavuk

Şu çocuk orada uyuyor mu?

Evet, şu ayakkabısı olmayan kızın yanında duran

Ne kadarda dominant

Bu kız tam bir sahte model

Kesin satın almıştır tüm Instagram takipçilerini

Pazartesi ne çıkıyor?

Hadi gidip birer kadeh içki atalım

Ah hayır, kusucam neredeyse

Oh tamam tamam iyiyim

Hadi dans edelim

Masada hiç votka yok

Buradan başka birini tanıyor musunuz?

Aman tanrım, Jason bana mesaj attı

Onunla eve gitsem mi acaba?

Bence güzel bir selfie çektim

Dur bi selfie daha çekeyim.

Yukarı